Aktuální nabídka práce

15. 03. 26
Zobrazeno: 4093

Naše společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. působí na českém trhu jako dodavatel výčepního zařízení od r. 1992, provádí výrobu, prodej a servis po celé České republice. Spolupracujeme se společnostmi, jako je Staropramen, Budějovický Budvar, ZUBR a další. Od r. 1995 působí i jako dodavatel gastronomického zařízení, italské kávy Pascucci.


Momentálně nemáme volné pracovní pozice.


Tento inzerát není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nemůže být proto přijat. Inzerát nemá povahu předsmluvní informace.
Pro umožnění výběrového řízení na danou pracovní pozici bude společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o., IČO: 46969829 jakožto správce osobních údajů, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
Jste srozuměni s tím, že zpracování osobních údajů bude správce provádět prostřednictvím svých elektronických systémů.

Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o., IČO: 46969829 jsou dostupné na: https://tcbohemia.com/ochrana-soukromi/, nebo na: http://thermotechnika.cz/index.php/o-nas/ochrana-souromi. Případně nás kontaktujte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

zpět